5
Your Rating
Đánh giá
Tù Long Trung bình 5 / 5 sao, 20 lượt đánh giá
Tên khác
囚龙
Tác giả
Hoạ sĩ
Thể loại