4.4
Your Rating
Đánh giá
Ta Chỉ Muốn Giết Ngươi Trung bình 4.4 / 5 sao, 24 lượt đánh giá
Tên khác
Yêu Ngôn Hoặc Đạo 妖言惑道
Hoạ sĩ
Thể loại