4.5
Your Rating
Đánh giá
Hoàng Thượng! Cầu Ngài Sủng Ái Ta! Trung bình 4.5 / 5 sao, 8 lượt đánh giá
Tên khác
皇上,请你宠宠我!
Hoạ sĩ
Thể loại