4.6
Your Rating
Đánh giá
Bất Tư Lượng Chi Quân Thần Hữu Biệt Trung bình 4.6 / 5 sao, 76 lượt đánh giá
Thứ hạng
4th, it has 86.9K views
Tên khác
Hoàng thượng! Cầu ngài sủng ái ta
Hoạ sĩ
Thể loại